Informacja dot. zespołów folklorystycznych MFF Oblicza Tradycji

W tym tygodniu odbyło się zebranie Biura Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji 2018. Członkowie spotkania analizowali aplikacje zespołów folklorystycznych, chcących wziąć udział w bieżącej edycji festiwalu. Pomimo odmiennych zdań, członkowie spotkania doszli do porozumienia! Do wybranych zespołów zostały wysłane maile potwierdzające chęć uczestnictwa. Oficjalne […]

Rekrutacja zespołów zakończona

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zakończyło proces rekrutacji do udziału w festiwalu folkloru pn. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Oblicza Tradycji Zielona Góra 2018, który zostanie zrealizowany od 15 do 21 lipca 2018 roku. Do 15 marca br. chęć uczestnictwa zgłosiło i przesłało materiały informacyjne […]

Za dwa dni zamykamy rekrutacje

Biuro Festiwalu informuje, że do końca rekrutacji pozostały dwa dni. Na adres pocztowy lub mailowy organizatora należy wysłać niezbędne dokumenty (Kartę Aplikacyjną nr 1, nagranie aktualnego programu, materiały reklamowo-informacyjne, rider techniczny, aktualne zdjęcia). Szczegółowe wymagania oraz dane organizatora znajdują się w Regulaminie. Historia Międzynarodowego Festiwalu […]

VIII Spotkanie Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej

9 i 10 marca w Pyrzycach odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli festiwali współpracujących w ramach Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej. Na spotkaniu uzgodniono szczegóły działań związanych z przygotowaniem filmu promocyjnego, oraz stworzeniem Szlaku Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej. Ponadto wymieniano informacje na temat zespołów przyjętych i […]