Podziękowania dla miejscowości partnerskich

Podziękowania dla partnera strategicznego Łagów
18 sierpnia 2017
Zeszyt badań terenowych MFF Oblicza Tradycji 2017
21 września 2017
Oblicza Tradycji Międzynarodowy Festiwal Folkloru Zielona Góra 2017 został zakończony uroczystym koncertem Gala Tradycji w piątek 28 lipca br. w Amfiteatrze Zielonogórskim, na którym wystąpiły wszystkie zaproszone zespoły.
Na zakończenie koncertu Dyrektor Festiwalu Tomasz Siemiński wraz z członkami Rady Artystycznej podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji tegorocznej edycji projektu w dniach 23-28 lipca br.
W ślad za ustnymi podziękowaniami przygotowano dyplomy z podziękowaniami od Dyrektora Festiwalu dla miejscowości partnerskich. Przedstawiciele Biura Festiwalowego osobiście doręczyli upominki i wymienili uwagi na temat współorganizacji tegorocznego festiwalu i kolejnej edycji.
Dziękujemy wszystkim miejscowościom partnerskim, do których należały: Łagów, Bojadła, Dąbie, Lubsko, Niesulice, Ochla, Rzepin, Sława.