Zeszyt badań terenowych MFF Oblicza Tradycji 2017

Podziękowania dla miejscowości partnerskich
18 sierpnia 2017
Ankiety z realizacji MFF OBLICZA TRADYCJI Zielona Góra 2017
28 września 2017
Publikujemy zeszyt, który stanowi podsumowanie badań terenowych i konsultacji z amatorskimi wiejskimi zespołami folklorystycznymi, przeprowadzonych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru OBLICZA TRADYCJI 2017.
Badania i konsultacje na terenie województwa lubuskiego w czerwcu 2017 r. przeprowadził antropolog i folklorysta – Henryk Dumin.
Tegoroczne konsultacje terenowe stanowią kontynuację badań z 2015 roku, prowadzonych w kręgu społeczności lokalnych regionu lubuskiego w zakresie tematyki tradycyjnej obrzędowości, stanu zachowania w pamięci zasobów wiedzy tradycyjnej oraz wskazania osób gotowych do podjęcia tej tematyki w ramach amatorskiego ruchu artystycznego i przedstawienia wybranych elementów tradycji w warunkach scenicznych podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.

Zeszyt badań terenowych MFF Oblicza Tradycji 2017