Regulamin

Zapraszamy grupy i zespoły folklorystyczne prezentujące rodzimy folklor i autentyczne tradycje swojego regionu i kraju do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji – Zielona Góra 2020!

Festiwal ma charakter konkursowy. Każdy zespół zaprezentuje 15 minutowy program taneczno-muzyczny, który zostanie wyświetlony na telebimach usytuowanych na Placu Teatralnym przy Lubuskim Teatrze oraz na wybranym osiedlu w Zielonej Górze. Rada Artystyczna wybrana przez Regionalne Centrum Animacji Kultury wyłoni zwycięzcę zgodnie z zapisami w Regulaminie, który spełni kryteria ocen.

 

Lista zgłoszeń na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Oblicza Tradycji – Zielona Góra 2020 została zamknięta.