Regulamin

Zapraszamy grupy i zespoły folklorystyczne prezentujące rodzimy folklor i autentyczne tradycje swojego regionu i kraju do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji – Zielona Góra 2021!

Festiwal ma charakter konkursowy.  Rada Artystyczna wybrana przez Regionalne Centrum Animacji Kultury wyłoni zwycięzcę zgodnie z zapisami w Regulaminie, który spełni kryteria ocen.