Regulamin

Zapraszamy grupy i zespoły folklorystyczne prezentujące rodzimy folklor i autentyczne tradycje swojego regionu i kraju do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji – Zielona Góra 2020!

Festiwal ma charakter konkursowy. Każdy zespół zaprezentuje 45 minutowy program taneczno-muzyczny w Lubuskim Teatrze. Rada Artystyczna wybrana przez Regionalne Centrum Animacji Kultury wyłoni zwycięzcę, który spełni kryteria oceny.