Aktualności

Zespoły 2018 – Bułgaria i Polska (Hulajniki)

BUŁGARIA

Zespół „Zlatna Trakia” z Haskovo został założony w 1992 roku. Głównym dyrektorem artystycznym i choreografem zespołu od założenia jest Pani Zlatka Timonova, absolwentka Akademii Muzycznej, Tańca i Teatru w Plovdiv. „Zlatna Trakia” popularyzuje bogactwo bułgarskiego folkloru w Bułgarii a także zagranicą. W repertuarze znajdują się pieśni, tańce i tradycje ze wszystkich regionów Bułgarii. Wiek tancerzy w zespole waha się od 6 do 30 lat. Zespół brał udział w wielu bułgarskich i zagranicznych festiwalach. Posiada on kolekcję dyplomów i nagród. Przedstawił wielkie tańce bułgarskie na Cyprze, w Rumunii, Grecji, Turcji, we Włoszech i w in.

POLSKA

Zespół Regionalny „Hulajniki” powstał w 1999r. Kierownikiem zespołu jest Wanda Cojda-Potasiak. Nazwa zespołu została zaczerpnięta z gwary górali żywieckich, gdzie „hulajnik” to młody pasterz lubiący się bawić. Zespół przekształcił się z typowo dziecięcego, na wielopokoleniowy Zespół Regionalny. W swoim repertuarze zespół posiada dziecięce zabawy, wiązanki pieśni i tańców góralskich oraz, kolędy i pastorałki charakterystyczne dla Żywiecczyzny. „Hulajniki” koncertują w na festiwalach w Polsce i na świecie.  Do ich najważniejszych osiągnięć należy m.in.: Nagroda za Wartości Artystyczne Programu na Festiwalach w Chorwacji, Włoszech, Macedonii.