MFF Oblicza Tradycji 2015 - zespoły

BOŚNIA I HERCEGOWINA - Piskavica

Zespół „PISKAVICA” został założony w 2002 roku i działa w malowniczej miejscowości o nazwie Piskawica – niedaleko Banja Luka. W zespole jest 150 czynnych członków w wieku 10 – 70 lat, którzy pracują w kilku sekcjach. Artystyczny repertuar zespołu „PISKAVICA” zawiera 17 choreografii z autentycznymi strojami, a tańce są wykonywane przy akompaniamencie orkiestry ludowej.

Podczas festiwalu żeńsko-męska grupa śpiewacza wykona autentyczne pieśni z regionu gór Kozara "Ojkača". Muzyk zagra charakterystyczną melodię dla regionu Kozara o nazwie "Kolo pod korak” na tradycyjnym instrumencie z 3 strunami - tambura trožica. Soliści Aleksandra Vranješ i Dragana Gligić zaśpiewają ludowe pieśni Bośnii i Hercegowiny z akompaniamentem orkiestry.

KOLUMBIA - Asociacion Folclorica Raices de Colombia

Stowarzyszenie "ASOCIACION FOLCLORICA RAICES DE COLOMBIA" powstało w mieście Tunja w  czerwcu 1999 roku. Była to decyzja grupy doświadczonych muzyków i tancerzy, którzy postanowili się spotkać i stworzyć zespół, aby ratować i propagować folklor Kolumbii. Podróżowali oni po kraju i za granicą prezentując cenne tradycje zawarte w tańcu, śpiewie i muzyce regionu Boyacca i całej Kolumbii. Te wartości kultywuje główny choreograf zespołu Jose Luis Vega Cassalet. Dąży on poprzez wytrwałą pracę do zachowania folkloru kolumbijskiego i pokazania go wszystkim ludziom. 

MEKSYK - Conjunto Artístico Saacbé Fuego Nuevo

Zespół „Conjunto Artístico Saacbé Fuego Nuevo” został założony w 2009 roku jako rezultat dużego zainteresowania historią i tradycją Ameryki Łacińskiej. Grupa prezentuje tańce i pieśni, które opowiadają  o historii Azteków i przybyciu hiszpańskich konkwistadorów. Jej członkami są Meksykanie – dorośli, młodzież oraz dzieci młodsze i starsze. Wkładają oni serca i dusze w swoje prezentacje. Tradycje ludowe i historyczne opowieści wyrażają poprzez pieśni, muzykę, tańce i teatr. Członkowie zespołu systematycznie współpracują z różnymi grupami artystycznymi z Meksyku. Obecnie „SAACBÉ” współpracuje z etnoantropologami, by połączyć stare tradycje i współczesne trendy. Grupa występowała w takich ppaństwach jak: Tajwan, Korea, Kuba, Rosja, Polska i inne.

POLSKA - Mały Haśnik

Dziecięcy Zespół Regionalny Mały Haśnik został założony jesienią 1998 roku. W jego skład wchodzi ok. 70 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ze wsi Żabnica, położonej w powiecie żywieckim. Młodych tancerzy łączy wspólna pasja - zamiłowanie do ludowego tańca, śpiewu oraz tradycji i zwyczajów Beskidu Żywieckiego. Kierownictwo zespołu przywiązuje szczególną wagę do pielęgnowania spuścizny ludowej, starając się zachować autentyczność stroju góralskiego oraz wykonywanych tańców i pieśni. W repertuarze zespołu znajdują się ludowe dziecięce zabawy i gry. „Mały Haśnik” prezentuje również bogaty repertuar śpiewu i tańców swojego regionu (obyrtka, koło, koń, siustany i hajduk). W programach zespołu bardzo często wykorzystywane są elementy dawnych zwyczajów i obrzędów. Członkowie zespołu są dumni z tradycji swoich ojców, dlatego podtrzymują wciąż żywe ludowe tradycje. „Mały Haśnik” jest kontynuatorem bogatej tradycji ludowej Beskidu Żywieckiego. Jest to region charakteryzujący się dużą melodyjnością pieśni, różnorodnością tańca, barwnością i bogactwem stroju ludowego oraz widowiskowością obrzędów. Kierownictwo, czerpiąc z bogatej spuścizny, z pasją i zaangażowaniem podejmuje nowe wyzwania oraz opracowuje nowe programy. Zespół występuje na licznych imprezach folklorystycznych i ogólnokulturalnych. „Mały Haśnik” ma również na swoim koncie występy zagraniczne (Litwa, Czechy, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Austria, Macedonia, Chorwacja, Serbia, Grecja). Od kilku lat zespół jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych CIOFF. Kierownikiem i choreografem zespołu jest Grażyna Feil.

POLSKA - Piątkowioki

Nazwę swą zapożyczył od miejscowości Piątkowa położonej nieopodal Nowego Sącza, w której został założony w 1994 r. Działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu.

Członkowie Zespołu to prawie 100 osobowa grupa uzdolnionych, zaangażowanych i rozmiłowanych w rodzimej kulturze, dzieci i młodzieży w wieku od 4 lat, których głównych celem jest kultywowanie i popularyzacja przepięknego Lachowskiego folkloru. Barwny program obejmujący tańce, śpiewki, zwyczaje i obrzędy ludowe Lachów Sądeckich prezentowany na scenie zachowuje wiele form autentycznych i niesie radość licznym widowniom. Grupa prezentuje również wiązanki tańców i pieśni innych południowych regionów, którymi się zauroczyła, są to suity: Tańce Lachów Szczyrzyckich, Tańce polskiego Spisza, Tańce Górali Skalnego Podhala, Tańce Górali Żywieckich, Tańce Krakowiaków. Do Zielonej Góry "Piątkowioki" przyjadą w grupie 35 osób.

POLSKA - Watra

TURCJA - Idemm

Nasze stowarzyszenie zostało założone przez ośrodek szkoleniowy Istanbul Revenue Department w 2000 roku. Nasze centrum dąży do zrobienia badań i ekspertyz w obszarze tureckiego folkloru, założenia grup prezentujących tańce ludowe w kraju i za granicą. Chcemy także nauczyć młodsze generacje, czym jest folklor. Zbieramy informacje na temat różnych zagadnień związanych z tureckim folklorem, takich jak tańce ludowe i muzyka, tradycyjne rzemiosło artystyczne, stroje, architektura, kuchnia i gry teatralne. Te wartości pokazujemy publiczności.

Nasza grupa prezentuje tańce ludowe z 6 regionów Turcji z udziałem 60 osób – włączając w to dyrektorów, muzyków i tancerzy. „IDEMM” może zaprezentować swój program artystyczny z grupą 30-40 tancerzy i muzyków, którzy grają na autentycznych tureckich instrumentach.