MFF Oblicza Tradycji 2018 - zespoły

BUŁGARIA - Zlatna Trakia

Zespół „Zlatna Trakia” z Haskovo został założony w 1992 roku. Głównym dyrektorem artystycznym i choreografem zespołu od założenia jest Pani Zlatka Timonova, absolwentka Akademii Muzycznej, Tańca i Teatru w Plovdiv. „Zlatna Trakia” popularyzuje bogactwo bułgarskiego folkloru w Bułgarii a także zagranicą. W repertuarze znajdują się pieśni, tańce i tradycje ze wszystkich regionów Bułgarii. Wiek tancerzy w zespole waha się od 6 do 30 lat. Zespół brał udział w wielu bułgarskich i zagranicznych festiwalach. Posiada on kolekcję dyplomów i nagród. Przedstawił wielkie tańce bułgarskie na Cyprze, w Rumunii, Grecji, Turcji, we Włoszech i w in.

INDONEZJA - 49 Junior High School - East Jakarta

Zespół 49 JUNIOR HIGH SCHOOL  -  EAST JAKARTA został założony w szkole SMPN 49 JAKARTA TIMUR, która istnieje od 1965 roku. Uczniowie szkoły cechują się uczciwością, niezależnością, silnym duchem walki, szlachetnym charakterem. Misją szkoły jest przekazywanie wiedzy kulturalnej tym, którzy kochają tradycję muzyczną i taneczną.

Podczas festiwalu zespół zaprezentuje program pn. „WONDERFUL LAND of NANGROE ACEH”. Kraina Nangroe Aceh charakteryzuje się harmonicznym połączeniem muzyki oraz tańców kultury malajskiej i muzułmańskiej. Różnorodność figur odzwierciedla wspólnotową więź w utrzymaniu i budowaniu kultury Nangroe Aceh. Zespół występował na wielu międzynarodowych festiwalach folkloru w Malezji, Tajlandii i Korei.

MACEDONIA - Bitola

Zespół Tańca Ludowego „Bitola” z Bitola (Republika Macedonii) został utworzony w 1994 roku i od tego czasu zajmuje się działalnością kulturalno-artystyczną.
Bitola jest wyrazem dobrej woli i potrzeb obywateli w zakresie identyfikacji kulturowej. Ma status amatorskiego zespołu; nieustannie uczestniczy w życiu ponad 300 młodych dziewcząt i chłopców. Tancerze są podzielenie na trzy grupy wiekowe.

Celem zespołu jest zachowanie i prezentacja folkloru etno-macedońskiego we wszystkich jego aspektach. Elementy pieśni i tradycji tańca stanowią obfite źródło duchowej inspiracji Macedończyków od stuleci do teraźniejszości i przyszłości.

POLSKA - Hulajniki

Zespół Regionalny „Hulajniki” powstał w 1999r. Kierownikiem zespołu jest Wanda Cojda-Potasiak. Nazwa zespołu została zaczerpnięta z gwary górali żywieckich, gdzie „hulajnik” to młody pasterz lubiący się bawić. Zespół przekształcił się z typowo dziecięcego, na wielopokoleniowy Zespół Regionalny. W swoim repertuarze zespół posiada dziecięce zabawy, wiązanki pieśni i tańców góralskich oraz, kolędy i pastorałki charakterystyczne dla Żywiecczyzny. „Hulajniki” koncertują w na festiwalach w Polsce i na świecie.  Do ich najważniejszych osiągnięć należy m.in.: Nagroda za Wartości Artystyczne Programu na Festiwalach w Chorwacji, Włoszech, Macedonii.

SERBIA - Branko Radičević

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Branko Radičević” z Rumy został założony w roku 1969.

Obecnie w zespole działa osiem aktywnych grup: sześć grup szkolnych, kapela-orkiestra. Łącznie ponad 250 artystów. Celem zespołu jest, aby młodzież poznała i pokochała bogatą kulturę i tradycje narodu oraz zaprezentowanie naszego dziedzictwa w najlepszy sposób publiczności. Wszystkie choreografie oparte są na narodowych zwyczajach, oryginalnych pieśniach i muzyce serbskiego folkloru.

„Branko Radičević” uczestniczył w międzynarodowych festiwalach m.in. na Sycylii, Krecie, Sardynii, w Bułgarii, Rumunii, Serbii.

POLSKA - Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa (Gospodarz Festiwalu)
Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa funkcjonuje w strukturach Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Jest zespołem wielopokoleniowym, który w tym roku świętuje swoje 65. lecie. Zespół prezentuje program artystycznie opracowany konsultując go z autorytetami z zakresu muzyki, tańca i śpiewu. Ma on opracowane tańce narodowe i fabularyzowane programy wykorzystujące folklor danego regionu, np. „Wkupywanie do kawalerów” (folklor spiski), „Wołowe wesele” (kujawski) czy „Łowickie dyngusowanie”(łowicki). Małe dzieci mają repertuar oparty na grach i zabawach dziecięcych. Grupa Śpiewacza prezentuje  opracowane na głosy pieśni ludowe wywodzące się z różnych regionów Polski. Aniela Anna Sidło – kierownik artystyczny, Grzegorz Łukasiewicz – kierownik muzyczny, Michał Kiszowara – instruktor tańca, promocja i marketing LZPiT, Teresa Gradzik – kostiumy, Lidia Remblewska –Drozdek - wokal grup tanecznych, Marta Chudy – instruktor grupy dziecięcej.