Faces of tradition - Oblicza tradycji

  • 00Dni
  • 00Godzin
  • 00Minunt
  • 00Sekund

22-26.06.2022 Zielona Góra​

vvv

IDEA

Intercultural healing of dance, healing of transmission, transmission, singing and a group of bands and spas. It aims to revive folklore festivals, to pave development paths on new development paths for non-material technologies, information, knowledge, popular technology for acquiring and acquiring cultural knowledge of various regions. The implementation element is the following care for six years of choosing a multi-generational group visit / political social visit, emphasizing the essence passed on among the representatives of the generation.

TRADITIONS

A dynamic and creative approach to tradition is realized through: popularizing the cultural heritage, fostering native, regional multicultural traditions of the Lubuskie Region, introducing the culture of our country and other nations. This is done by confronting the achievements of folk artists from various cultures – bands and soloists presenting the values of singing, music and dance. The value and necessity of cultivating the unique cultural heritage are emphasized during the transfer of regional traditions and the presentation of cultural diversity.

ACQUISITION

In previous editions, we hosted bands, incl. from: Algeria, Belarus, Czech Republic, Ghana, Israel, Nepal, Serbia, Sri Lanka, Turkey, Bulgaria, Indonesia, Macedonia, Kazakhstan, Romania, Lithuania, Slovakia, Senegal, India. The presented folklore is authentic and non-stylized, thanks to which, during each edition, a platform for dialogue is created between diverse ethnic, settlement groups and nations.

FOLKOSPACE

Professionally designed programs will be presented on the stage of the Creative Culture Center, in the urban spaces of Zielona Góra, in selected municipalities of the Lubuskie Voivodeship. A wide range of initiatives included in the Festival, related to the organization of FolkoKoncertów in the urban space of Zielona Góra and in the Creative Culture Center, the Ethnographic Museum in Zielona Góra – Ochla and review concerts in selected municipalities (villages and cities) of the Lubuskie Voivodeship generate an increasing number of festival recipients events that may experience personal contact with the source of traditional culture.

FOLKOEDUKATION

Prejudices are eliminated and negative stereotypes are broken through learning about the culture and customs of individual groups and the historical events of the countries from which these groups come. The educational dimension of the festival events covers a wide range of activities, including participation in FolkoPlays, conducting educational and workshop activities in the urban space of Zielona Góra, activities that will result in:

restoring sensitivity to traditional musical culture among the audience

acquiring the ability to include it in everyday life through playing together or singing

encouraging them to develop their own passions and to take actions supporting the cultivation of traditions

to activation of the local community

involvement of partners at regional, national and international level

creating a platform for dialogue between representatives of the cultures of different regions of Poland and countries of the world

creating a platform for dialogue and respect for cultural diversity by jointly discovering inspiration in music, dance, singing, as well as in rituals and customs

shaping among recipients the principles of tolerance and respect towards their own culture and the culture of other nations through joint actions

showing the richness of traditional culture of the Lubuskie Voivodeship, its diversity and impact on contemporary culture, art and everyday life

Izabela Kumor - Pilarczyk

kompleksowy nadzór merytoryczny

Dyrektor Festiwalu i Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Tworzenie, nadzór merytoryczny i realizacja licznych projektów współfinansowanych ze środków pomocowych w tym projektów z obszaru kultury ("Ziemia i Pieśń", Narodowego Centrum Kultury (NCK) pn. Bardzo Młoda Kultura, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS) pn. Kultura ludowa i tradycyjna, „Kultura Ludowa w sieci”). Czynny udział w pracach Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żarskiej, w tym w wydawnictwie kwartalnika kulturalnego "Kronika Ziemi Żarskiej". Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji w latach 2018,2019 i 2020 dotowanego z MKDNiS. Były członek Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” w Krakowie. Kompleksowy nadzór merytoryczny nad całością projektu.

Marta Panicz - Szajnkenig

współudział - kompleksowy nadzór merytoryczny

Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - magister Turystyki i Rekreacji, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Nowoczesne Zarządzania Przedsiębiorstwem na Politechnice Poznańskiej, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu, w latach 2018 – 2022 zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej we Wschowie, w latach 2018 – 2021 zastępca burmistrza nadzorująca gminne instytucje kultury, w tym Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, Bibliotekę Miejską i Muzeum Ziemi Wschowskiej; Sekretarz Lubuskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich działającej przy Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Współudział w nadzorze merytorycznym.

Magda Mądry

koordynator

Specjalista ds. tańca, koordynator Lubuskiej Gali Tanecznej PRO ARTE. Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją działań festiwalowych. Nadzór merytoryczny i współudział w przygotowaniu wniosku w programie dotacyjnym NCK pn. BMK oraz wniosku w programie MKDNiS pn. Kultura ludowa i tradycyjna. Brała czynny udział w projekcie „Kultura ludowa w sieci” dotowanym przez NCK. Absolwentka AWF we Wrocławiu, instruktor rekreacji ruchowej - nowoczesne formy gimnastyki, nauczyciel tańca, choreograf, uczestnik warsztatów z zakresu choreoterapii oraz organizator eventów tanecznych. Kierownik Działu Edukacji, Badań i Animacji Kultury Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Anna Wójcik

nadzór merytoryczny nad zespołami

Wieloletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji i rozliczaniu projektów unijnych z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego. Doświadczenie w zarządzaniu i organizowaniu szkoleń oraz staży. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wzmacniania własnej wartości, radzenia sobie ze stresem. Kierownik Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Realizuje zadania merytoryczne.

Kinga Rosińska

wsparcie merytoryczne - koordynator folkostrefy

Animator czasu wolnego. Specjalista ds. edukacji i animacji kultury w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Wsparcie merytoryczne przy realizacji niniejszego zadania, w tym m.in.: koordynator FolkoStrefy.

Lucyna Majewska

wsparcie merytoryczne - koordynacja wolontariatu

Organizatorka wydarzeń kulturalnych i naukowych dla studentów i doktorantów, m.in. konkursów filozoficznych, spotkań Koła Naukowego, wykładów dla Uniwersytetu III Wieku czy Ogólnopolskich Sympozjów Filozoficznych, a także konferencji międzynarodowych. Wolontariuszka w Szlachetnej Paczce, niegdyś związana z Regionalnym Centrum Wolontariatu, gdzie pracowała jako edukator ds. wolontariatu – prowadząc szkolenia dla wolontariuszy oraz współpracując z NGO. Młodszy specjalista ds. edukacji i animacji kultury w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Wsparcie merytoryczne w realizacji zadania oraz koordynacja wolontariuszy.

Aleksandra Szorc

wsparcie merytoryczne

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Praktyka w instytucjach kultury oraz współorganizatorka wydarzeń dla dzieci. Młodszy specjalista ds. edukacji i animacji kultury w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiada za wsparcie merytoryczne Festiwalu.

Honorata Musiał

współudział - kompleksowy nadzór merytoryczny

Współodpowiedzialna za przygotowanie wniosku w programie dotacyjnym NCK pn. Bardzo Młoda Kultura (BMK), wniosku w programie MKDNiS pn. Kultura ludowa i tradycyjna (Oblicza Tradycji 2018,2019 i 2020) oraz wniosku w programie MKDNiS pn. Kultura ludowa w sieci. Autorka licznych publikacji z prawa administracyjnego, cywilnego i oświatowego. Specjalista do sp. audytu i kontroli wewnętrznej. Były członek Zespołu Pieśni i Tańca "Maki" w Zielonej Górze. Czynny udział w projekcie „Kultura ludowa w sieci” dotowanym przez NCK. Kierownik Centrum Kreatywnej Kultury. Współudział w nadzorze merytorycznym zadania.

Dorota Stelmach

koordynacja administracyjno - techniczna

Specjalista ds. administracji i realizacji imprez. Kierownik Działu Administracji i Realizacji Imprez Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze , koordynator działań administracyjnych i logistyki. Sprawuje funkcję współorganizatora i współrealizatora kampanii promocyjnej, koordynatora działań festiwalowych.

Grzegorz Łukasiewicz

opracowanie muzyczne widowisk Gospodarza Festiwalu

Muzyk instrumentalista, pedagog. Państwowa Szkoła Muzyczna - II st. w ZG (klasa akordeonu). W latach 1980-2020 pracował zawodowo jako nauczyciel gry na akordeonie i instrumentach elektronicznych w Społecznym Ognisku Artystycznym w Zielonej Górze. Od 1992 roku związany z Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca im. L. Figasa w Zielonej Górze, gdzie pełni funkcje kierownika muzycznego, akompaniatora wszystkich grup tanecznych, szefa kapeli oraz prowadzącego grupę śpiewaczą. Juror przeglądów i festiwali z udziałem grup śpiewaczych. Organizator cyklicznych warsztatów dla akordeonistów. Pedagog – przygotował wokalistę na I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. St. Jopka, wokalista otrzymał wyróżnienie. Jest również głównym instruktorem do spraw muzyki ludowej przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialny za aranżację i opracowanie muzyczne widowisk Gospodarza Festiwalu.

Anna Obara-Uberna

koordynacja występów Gospodarza Festiwalu

Instruktor nauki tańców narodowych i ludowych.Od 1987r. związana z LZPiT jako tancerka, potem instruktorka i choreograf zespołu; tancerka-solistka w Lubuskim Biurze Koncertowym ,,ORFEUSZ'' w Zielonej Górze; animator zabaw dla dzieci. Ukończyła liczne kursy z zakresu tańca ludowego i współczesnego.instruktor tańca ludowego w Lubuskim Zespole Pieśni i Tańca im. L. Figasa w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Brała udział w projekcie dofinansowanym przez NCK "Kultura ludowa w sieci" jako prowadząca kursy e-learningowe. Odpowiedzialna jest za występy Gospodarza Festiwalu oraz działania logistyczne.

Przemysław Pochanke

realizacja oświetlenia, administracja i logistyka

Od ponad 20 lat główny specjalista ds. realizacji światła w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialny za realizację działań administracyjnych i logistyki.

Rafał Bociek

koordynator kampanii promocyjnej/ realizacja dźwięku i video

Producent telewizyjny (różnych form od reality show, poprzez teledyski, filmy reklamowe), realizator obrazu i dźwięku, fotograf, operator kamery (m.in. BBC, TVP, TVN, Eleven sport, canal+, nsport), montażysta, kolorysta, dźwiękowiec, inżynier studia video i audio. Współrealizował produkcje dla m.in. Credit Agricole, Lidl, Microsoft, Mary Kay, Jeronimo Martins, Toms, czy standupera Rafała Paczesia. Kierownik działu wydawnictw Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Pełni funkcję kierownika muzycznego wydarzeń, współorganizatora i współrealizatora kampanii promocyjnej wydarzeń festiwalowych.

Roman Jaśniewicz

grafika komputerowa, materiały promocyjne / realizacja dźwięku

20 lat doświadczenia w komercyjnej produkcji graficznej, projektowaniu form graficznych, przygotowaniu do druku, wizualizacji produktowej, obsługi maszyn poligraficznych, animacji komputerowej, projektowania i druków 3D. Specjalista do spraw grafiki komputerowej Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialny za obsługę medialną Festiwalu.

Piotr Frąckowiak

grafika, materiały promocyjne

Autor znaków: MFF "Oblicza Tradycji", "Lubuskie Kultura", "Pro Arte", "Gitarowy Most", "Lubuskie Forum Kultury", "Złoty Nenufar" oraz wielu plakatów, okładek do wydawnictw książkowych i płytowych oraz scenografii do imprez realizowanych w woj. lubuskim. Specjalista ds. grafiki komputerowej w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Odpowiedzialny za przygotowanie graficzne materiałów promocyjno - informacyjnych Festiwalu.

Agnieszka Sobiak

promocja, moderacja, aktualizacja mediów społecznościowych, kontakt z mediami

Specjalista public relations, redaktor radiowy, wydawca prasy on - line, szkoleniowiec, wykładowca. Twórca i realizator szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych w zakładach karnych, instytucjach oświatowych, instytucjach rynku pracy, organizacjach sektora NGO. Moderator spotkań autorskich, konferencji, wydarzeń kulturalnych. W Regionalnym Centrum Animacji Kultury pełni funkcję specjalisty ds. informacji i promocji. Odpowiedzialna za kontakt z mediami, obsługę medialną stron internetowych i mediów społecznościowych, tworzenie i dystrybucję informacji na potrzeby promocji wydarzenia oraz moderację.

Izabela Suchowacka - Woźniak

nadzór i koordynacja spraw finansowych

Główna Księgowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, kierownik Działu Finansowo-Księgowego. Odpowiedzialna za finansowe rozliczenie wniosku.

Kamila Piotrowska

finanse i umowy dot. wypłaty świadczeń

Główny specjalista ds. księgowych Działu Finansowo-Księgowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialna za rozliczenie wniosku, przygotowanie umów zleceń, wypłacenie świadczeń.

Dorota Gołębska

finanse i umowy dot. świadczeń

Główny specjalista ds. płac Działu Finansowo-Księgowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialna za rozliczenie wniosku, przygotowanie umów zleceń, wypłacenie świadczeń.

Anna Siuda - Zając

administracja i logistyka

Współrealizator wydarzenia "Artyści i dzieci niestandardowo o niepodległości". Pomysłodawca i koordynator programu „Nie - Zwykłe Spotkania” (2017r. i wznawiany), realizator wielu innych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych i oświatowych w ramach działalności Stowarzyszenia Duży Niebieski Dom. Specjalista ds. administracyjnych w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialny za realizację działań administracyjnych i logistyki.

Bogusław Gruda

logistyka i sprawy techniczne

Pracownik gospodarczy. Odpowiedzialny za realizację działań administracyjnych i logistyki.

Maciej Rościszewski

logistyka i sprawy techniczne

Specjalista ds. utrzymania infrastruktury technicznej. Odpowiedzialny za realizację działań administracyjnych i logistyki.