Faces of tradition - Oblicza tradycji

22-26.06.2022 Zielona Góra

strona w budowie / site under construction

IDEA

Międzykulturowe przedsięwzięcie, oparte na przekazie tradycji, śpiewu, muzyki oraz tańca zespołów polskich i zagranicznych. Ma na celu ożywienie formuły festiwali folklorystycznych, wytyczenie dla nich nowych dróg rozwoju na rzecz popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wymianie informacji, wiedzy i popularyzacji unikalnych zjawisk kultur tradycyjnych różnych regionów. Elementem realizacji pozostaje wprowadzona przed sześcioma laty zasada udziału wielopokoleniowych grup zapraszanych do prezentacji własnych tradycji opartych na konkretnym zwyczaju / obrzędzie, akcentująca istotę przekazu pomiędzy pokoleniami.

TRADYCJA

Dynamiczne i twórcze ujęcie tradycji jest realizowane poprzez: popularyzację dziedzictwa kulturalnego, pielęgnowanie rodzimych, regionalnych tradycji wielokulturowej Ziemi Lubuskiej, przybliżanie kultury naszego kraju oraz innych narodów. Odbywa się to poprzez konfrontację dokonań artystów ludowych z różnych kręgów kulturowych – zespołów oraz solistów prezentujących wartości śpiewu, muzyki oraz tańca. Wartość i konieczność pielęgnowania unikatowego dziedzictwa kulturalnego akcentowane są podczas przekazu regionalnych tradycji i prezentacji odmienności kulturowej. 

DOROBEK

W poprzednich edycjach gościliśmy zespoły m.in. z: Algierii, Białorusi, Czechy, Ghany, Izraela, Nepalu, Serbii, Sri Lanki, Turcji, Bułgarii, Indonezji, Macedonii, Kazachstanu, Rumunii, Litwy, Słowacji, Senegalu, Indii. Prezentowany folklor jest autentyczny i niestylizowany, dzięki czemu podczas każdej edycji tworzona jest płaszczyzna dialogu pomiędzy zróżnicowanymi grupami etnicznymi, osadniczymi i narodami. 

FOLKOPRZESTRZEŃ

Programy, profesjonalnie zaprojektowane pod względem widowiskowym, zostaną zaprezentowane na scenie Centrum Kreatywnej Kultury, w przestrzeniach miejskich Zielonej Góry, na terenie wybranych gmin województwa lubuskiego. Szeroki zakres inicjatyw wchodzących w skład Festiwalu, związanych z organizacją FolkoKoncertów w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry oraz w Centrum Kreatywnej Kultury, Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli oraz koncerty przeglądowe na terenie wybranych gmin (wsi i miast) województwa lubuskiego generuje coraz większy krąg odbiorców festiwalowych wydarzeń, mogących doświadczyć osobistego kontaktu ze źródłem kultury tradycyjnej.

FOLKOEDUKACJA

Poprzez zapoznanie z kulturą i obyczajami poszczególnych grup oraz wydarzeniami historycznymi krajów, z których grupy te pochodzą niwelowane są uprzedzenia i przełamywane negatywne stereotypy . Edukacyjny wymiar wydarzeń festiwalowych obejmuje szeroki zakres działań, m.in. udział w FolkoZabawach, poprowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry, działania, które spowodują:

Izabela Kumor-Pilarczyk

Dyrektor Festiwalu i Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Autorka i realizatorka licznych projektów współfinansowanych ze środków pomocowych w tym projektów z obszaru kultury. Pozyskała między innymi środki PHARE na pierwszy festiwal "Ziemia i Pieśń" w Szprotawie, realizowany do dzisiaj oraz środki INTERREG III na promowanie i kultywowanie dorobku Serbołużyczan oraz publikację książkową. Brała czynny udział w pracach Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żarskiej, w tym w wydawnictwie kwartalnika kulturalnego "Kronika Ziemi Żarskiej". Pełniła nadzór merytoryczny nad realizacją wniosku do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury (NCK) pn. Bardzo Młoda Kultura (Kultura Tędy w latach 2016-2018) oraz wnioskiem do programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS) pn. Kultura ludowa i tradycyjna (zadanie Oblicza Tradycji 2018,2019 i 2020), a także nad realizacją projektu „Kultura Ludowa w sieci” dotowanego z NCK . Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji w latach 2018,2019 i 2020 dotowanego z MKDNiS. Pełni nadzór merytoryczny nad realizacją wniosku BMK 2019-2021 dotowanego z NCK .Kierownik projektów inwestycyjnych realizowanych przez RCAK opisanych w sekcji IV .1oraz V. Były członek Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” w Krakowie. Czynny udział w projekcie „Kultura ludowa w sieci” dotowanym przez NCK. Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją przedsięwzięcia.

Magda Mądry

Mgr rekreacji ruchowej, instruktor rekreacji ruchowej - nowoczesne formy gimnastyki, nauczyciel tańca, choreograf, uczestnik warsztatów z zakresu choreoterapii. Specjalista ds. tańca, koordynator działań PRO ARTE w dziedzinie tańca.. Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją działań festiwalowych. Nadzór merytoryczny i współudział w przygotowaniu wniosku w programie dotacyjnym NCK pn. BMK oraz wniosku w programie MKDNiS pn. Kultura ludowa i tradycyjna. Czynny udział w projekcie „Kultura ludowa w sieci” dotowanym przez NCK. Kierownik Działu Edukacji, Badań i Animacji Kultury Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Pełni funkcję koordynatora projektu.

Rafał Bociek

Rafał Bociek

Rafał Bociek

Producent telewizyjny (różnych form od reality show, poprzez teledyski, filmy reklamowe), realizator obrazu i dźwięku, fotograf, operator kamery (m.in. BBC, TVP, TVN, Eleven sport, canal+, nsport), montażysta, kolorysta, dźwiękowiec, inżynier studia video i audio. Współrealizował produkcje dla m.in. Credit Agricole, Lidl, Microsoft, Mary Kay, Jeronimo Martins, Toms, czy standupera Rafała Paczesia. Kierownik działu wydawnictw Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Pełni funkcję kierownika muzycznego wydarzeń, współorganizatora i współrealizatora kampanii promocyjnej wydarzeń festiwalowych.

Roman Jaśniewicz

20 lat doświadczenia w komercyjnej produkcji graficznej, projektowaniu form graficznych, przygotowaniu do druku, wizualizacji produktowej, obsługi maszyn poligraficznych, animacji komputerowej, projektowania i druków 3D. Specjalista do spraw grafiki komputerowej Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialny za obsługa medialną Festiwalu.

Dorota Stelmach

Specjalista ds. administracji i realizacji imprez. Kierownik Działu Administracji i Realizacji Imprez Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze , koordynator działań administracyjnych i logistyki. Sprawuje funkcję współorganizatora i współrealizatora kampanii promocyjnej, koordynatora działań festiwalowych.

Anna Wójcik

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji i rozliczaniu projektów unijnych z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego. Doświadczenie w zarządzaniu i organizowaniu szkoleń oraz staży. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wzmacniania własnej wartości, radzenia sobie ze stresem. .kierownik Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Realizuje zadania merytoryczne.

Anna Obara-Uberna

Instruktor nauki tańców narodowych i ludowych.Od 1987r. związana z LZPiT jako tancerka, potem instruktorka i choreograf zespołu; tancerka-solistka w Lubuskim Biurze Koncertowym ,,ORFEUSZ'' w Zielonej Górze; animator zabaw dla dzieci. Ukończyła liczne kursy z zakresu tańca ludowego i współczesnego.instruktor tańca ludowego w Lubuskim Zespole Pieśni i Tańca im. L. Figasa w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Brała udział w projekcie dofinansowanym przez NCK "Kultura ludowa w sieci" jako prowadząca kursy e-learningowe. Odpowiedzialna jest za występy Gospodarza festiwalu oraz działania logistyczne.

Grzegorz Łukasiewicz

Muzyk instrumentalista, pedagog. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną (kierunek - wychowanie muzyczne) w Zielonej Górze. Jest także absolwentem PSM - II st. w ZG (klasa akordeonu). W latach 1980-2020 pracował zawodowo jako nauczyciel gry na akordeonie i instrumentach elektronicznych w Społecznym Ognisku Artystycznym w Zielonej Górze. Od 1992 roku związany z Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca im. L. Figasa w Zielonej Górze, gdzie pełni funkcje kierownika muzycznego, akompaniatora wszystkich grup tanecznych, szefa kapeli oraz prowadzącego grupę śpiewaczą. Juror przeglądów i festiwali z udziałem grup śpiewaczych. Organizator cyklicznych warsztatów dla akordeonistów. Pedagog – przygotował wokalistę na I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. St. Jopka, wokalista otrzymał wyróżnienie. Jest również głównym instruktorem do spraw muzyki ludowej przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialny za aranżację i opracowanie muzyczne widowisk Gospodarza festiwalu.

Aleksandra Szorc

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. W okresie studiów praktykantka w instytucjach kultury oraz współorganizatorka wydarzeń dla dzieci. Młodszy specjalista ds. edukacji i animacji kultury w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Absolwentka Animacji Kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim. Odpowiada za wsparcie merytoryczne Festiwalu.

Piotr Frąckowiak

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze i Instytut Sztuk wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor znaków takich jak np. MFF "Oblicza Tradycji", "Lubuskie Kultura", "Pro Arte", "Gitarowy Most", "Lubuskie Forum Kultury", "Złoty Nenufar" oraz wielu plakatów, okładek do wydawnictw książkowych i płytowych oraz scenografii do imprez realizowanych w woj. lubuskim. Specjalista ds. grafiki komputerowej w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Odpowiedzialny za przygotowanie graficzne materiałów promocyjno - informacyjnych Festiwalu.

Anna Siuda-Zając
Maciej Rościszewski
Agnieszka Sobiak

Specjalista public relations, redaktor radiowy i wydawca prasy on - line, szkoleniowiec, wykładowca. Ukończyła Wydział Politologii, specjalność: dziennikarstwo w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wydział Pedagogiczny, specjalność: public relations w Wyższej Szkole Społeczno - Ekonomicznej w Warszawie. Współpracowała w zakresie prowadzenia szkoleń z zakładami karnymi, oświatowymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami sektora NGO. Moderator spotkań autorskich w Biurze Artystycznym CITART w Warszawie. W Regionalnym Centrum Animacji Kultury pełni funkcję specjalisty ds. informacji i promocji.

AAAA
BBBB