5-08.07.2023 Zielona Góra

Faces of tradition - Oblicza tradycji

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds
 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds
 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds
 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds
NARODOWY_INSTYTUT_KULTURY_I_DZIEDZICTWA_WSI_logo_pion_kolor

NARODOWY INSTYTUT KULTURY I DZIEDZICTWA WSI – OFICJALNY PARTNER MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU – OBLICZA TRADYCJI 2023

FOLKOPRZESTRZEŃ

Programy, profesjonalnie zaprojektowane pod względem widowiskowym, zostaną zaprezentowane na scenie Centrum Kreatywnej Kultury, w przestrzeniach miejskich Zielonej Góry, na terenie wybranych gmin województwa lubuskiego. Szeroki zakres inicjatyw wchodzących w skład Festiwalu, związanych z organizacją FolkoKoncertów w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry oraz w Centrum Kreatywnej Kultury, Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli oraz koncerty przeglądowe na terenie wybranych gmin (wsi i miast) województwa lubuskiego generuje coraz większy krąg odbiorców festiwalowych wydarzeń, mogących doświadczyć osobistego kontaktu ze źródłem kultury tradycyjnej.

FOLKOEDUKACJA

Poprzez zapoznanie z kulturą i obyczajami poszczególnych grup oraz wydarzeniami historycznymi krajów, z których grupy te pochodzą niwelowane są uprzedzenia i przełamywane negatywne stereotypy . Edukacyjny wymiar wydarzeń festiwalowych obejmuje szeroki zakres działań, m.in. udział w FolkoZabawach, poprowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry, działania, które spowodują:

przywrócenie wśród odbiorców wrażliwości na muzyczną kulturę tradycyjną

nabycie umiejętności włączenia jej w życie codzienne poprzez wspólne zabawy, czy śpiew

zachęcenie do rozwijania swoich własnych pasji i do działań wspierających kultywowanie tradycj

zaktywizowanie społeczności lokalnej

zaangażowanie partnerów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym

stworzenie płaszczyzny dialogu pomiędzy przedstawicielami kultur różnych regionów Polski i krajów Świata

stworzenie płaszczyzny dialogu i szacunku wobec odmienności kulturowej poprzez wspólne odkrywanie inspiracji w muzyce, tańcu, śpiewie, a także w obrzędach i zwyczajach

kształtowanie wśród odbiorców zasad tolerancji i szacunku wobec własnej kultury i kultury innych narodów poprzez wspólne działania

ukazanie bogactwa kultury tradycyjnej województwa lubuskiego, jej różnorodności i wpływu na współczesną kulturę, sztukę i życie codzienne

Izabela Kumor - Pilarczyk

kompleksowy nadzór merytoryczny

Dyrektor Festiwalu i Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Tworzenie, nadzór merytoryczny i realizacja licznych projektów współfinansowanych ze środków pomocowych w tym projektów z obszaru kultury ("Ziemia i Pieśń", Narodowego Centrum Kultury (NCK) pn. Bardzo Młoda Kultura, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS) pn. Kultura ludowa i tradycyjna, „Kultura Ludowa w sieci”). Czynny udział w pracach Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żarskiej, w tym w wydawnictwie kwartalnika kulturalnego "Kronika Ziemi Żarskiej". Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji w latach 2018,2019 i 2020 dotowanego z MKDNiS. Były członek Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” w Krakowie. Kompleksowy nadzór merytoryczny nad całością projektu.

Marta Panicz - Szajnkenig

współudział - kompleksowy nadzór merytoryczny

Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - magister Turystyki i Rekreacji, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Nowoczesne Zarządzania Przedsiębiorstwem na Politechnice Poznańskiej, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu, w latach 2018 – 2022 zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej we Wschowie, w latach 2018 – 2021 zastępca burmistrza nadzorująca gminne instytucje kultury, w tym Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, Bibliotekę Miejską i Muzeum Ziemi Wschowskiej; Sekretarz Lubuskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich działającej przy Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Współudział w nadzorze merytorycznym.

Honorata Musiał

współudział - kompleksowy nadzór merytoryczny

Współodpowiedzialna za przygotowanie wniosku w programie dotacyjnym NCK pn. Bardzo Młoda Kultura (BMK), wniosku w programie MKDNiS pn. Kultura ludowa i tradycyjna (Oblicza Tradycji 2018,2019 i 2020) oraz wniosku w programie MKDNiS pn. Kultura ludowa w sieci. Autorka licznych publikacji z prawa administracyjnego, cywilnego i oświatowego. Specjalista do sp. audytu i kontroli wewnętrznej. Były członek Zespołu Pieśni i Tańca "Maki" w Zielonej Górze. Czynny udział w projekcie „Kultura ludowa w sieci” dotowanym przez NCK. Kierownik Centrum Kreatywnej Kultury. Współudział w nadzorze merytorycznym zadania.

Magda Mądry

nadzór merytoryczny działań festiwalowych

Instruktor rekreacji ruchowej - nowoczesne formy gimnastyki, nauczyciel tańca, choreograf, uczestnik warsztatów z zakresu choreoterapii. Specjalista ds. tańca, koordynator działań PRO ARTE w dziedzinie tańca.. Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją działań festiwalowych. Nadzór merytoryczny i współudział w przygotowaniu wniosku w programie dotacyjnym NCK pn. BMK oraz wniosku w programie MKDNiS pn. Kultura ludowa i tradycyjna. Czynny udział w projekcie „Kultura ludowa w sieci” dotowanym przez NCK. Kierownik Działu Edukacji, Badań i Animacji Kultury Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Anna Wójcik

nadzór merytoryczny nad zespołami

Wieloletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji i rozliczaniu projektów unijnych z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego. Doświadczenie w zarządzaniu i organizowaniu szkoleń oraz staży. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wzmacniania własnej wartości, radzenia sobie ze stresem. Kierownik Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Realizuje zadania merytoryczne.

Lucyna Majewska

wsparcie merytoryczne - koordynacja wolontariatu

Organizatorka wydarzeń kulturalnych i naukowych dla studentów i doktorantów, m.in. konkursów filozoficznych, spotkań Koła Naukowego, wykładów dla Uniwersytetu III Wieku czy Ogólnopolskich Sympozjów Filozoficznych, a także konferencji międzynarodowych. Wolontariuszka w Szlachetnej Paczce, niegdyś związana z Regionalnym Centrum Wolontariatu, gdzie pracowała jako edukator ds. wolontariatu – prowadząc szkolenia dla wolontariuszy oraz współpracując z NGO. Młodszy specjalista ds. edukacji i animacji kultury w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Wsparcie merytoryczne w realizacji zadania oraz koordynacja wolontariuszy.

Ilona Krutelewicz

wsparcie merytoryczne

Młodszy specjalista ds. edukacji i animacji kultury w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Magister pedagogiki o specjalności animacja kultury z profilem artystycznym - teatr na Uniwersytecie Zielonogórskim. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Koordynatorka działań PRO ARTE w dziedzinie teatru i recytacji. Współorganizatorka wydarzeń i animacji dla dzieci.

Aleksandra Szorc

wsparcie merytoryczne

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Praktyka w instytucjach kultury oraz współorganizatorka wydarzeń dla dzieci. Specjalista ds. edukacji i animacji kultury w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiada za wsparcie merytoryczne Festiwalu.

Dorota Stelmach

koordynacja administracyjno - techniczna

Specjalista ds. administracji i realizacji imprez. Kierownik Działu Administracji i Realizacji Imprez Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze , koordynator działań administracyjnych i logistyki. Sprawuje funkcję współorganizatora i współrealizatora kampanii promocyjnej, koordynatora działań festiwalowych.

Anna Obara-Uberna

koordynacja występów Gospodarza Festiwalu

Instruktor nauki tańców narodowych i ludowych.Od 1987r. związana z LZPiT jako tancerka, potem instruktorka i choreograf zespołu; tancerka-solistka w Lubuskim Biurze Koncertowym ,,ORFEUSZ'' w Zielonej Górze; animator zabaw dla dzieci. Ukończyła liczne kursy z zakresu tańca ludowego i współczesnego.instruktor tańca ludowego w Lubuskim Zespole Pieśni i Tańca im. L. Figasa w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Brała udział w projekcie dofinansowanym przez NCK "Kultura ludowa w sieci" jako prowadząca kursy e-learningowe. Odpowiedzialna jest za występy Gospodarza Festiwalu oraz działania logistyczne.

Grzegorz Łukasiewicz

opracowanie muzyczne widowisk Gospodarza Festiwalu

Muzyk instrumentalista, pedagog. Państwowa Szkoła Muzyczna - II st. w ZG (klasa akordeonu). W latach 1980-2020 pracował zawodowo jako nauczyciel gry na akordeonie i instrumentach elektronicznych w Społecznym Ognisku Artystycznym w Zielonej Górze. Od 1992 roku związany z Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca im. L. Figasa w Zielonej Górze, gdzie pełni funkcje kierownika muzycznego, akompaniatora wszystkich grup tanecznych, szefa kapeli oraz prowadzącego grupę śpiewaczą. Juror przeglądów i festiwali z udziałem grup śpiewaczych. Organizator cyklicznych warsztatów dla akordeonistów. Pedagog – przygotował wokalistę na I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. St. Jopka, wokalista otrzymał wyróżnienie. Jest również głównym instruktorem do spraw muzyki ludowej przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialny za aranżację i opracowanie muzyczne widowisk Gospodarza Festiwalu.

Przemysław Pochanke

realizacja oświetlenia, administracja i logistyka

Od ponad 20 lat główny specjalista ds. realizacji światła w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialny za realizację działań administracyjnych i logistyki.

Rafał Bociek

koordynator kampanii promocyjnej/ realizacja dźwięku i video

Producent telewizyjny (różnych form od reality show, poprzez teledyski, filmy reklamowe), realizator obrazu i dźwięku, fotograf, operator kamery (m.in. BBC, TVP, TVN, Eleven sport, canal+, nsport), montażysta, kolorysta, dźwiękowiec, inżynier studia video i audio. Współrealizował produkcje dla m.in. Credit Agricole, Lidl, Microsoft, Mary Kay, Jeronimo Martins, Toms, czy standupera Rafała Paczesia. Kierownik działu wydawnictw Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Pełni funkcję kierownika muzycznego wydarzeń, współorganizatora i współrealizatora kampanii promocyjnej wydarzeń festiwalowych.

Roman Jaśniewicz

grafika komputerowa, materiały promocyjne / realizacja dźwięku

20 lat doświadczenia w komercyjnej produkcji graficznej, projektowaniu form graficznych, przygotowaniu do druku, wizualizacji produktowej, obsługi maszyn poligraficznych, animacji komputerowej, projektowania i druków 3D. Specjalista do spraw grafiki komputerowej Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialny za obsługę medialną Festiwalu.

Piotr Frąckowiak

grafika, materiały promocyjne

Autor znaków: MFF "Oblicza Tradycji", "Lubuskie Kultura", "Pro Arte", "Gitarowy Most", "Lubuskie Forum Kultury", "Złoty Nenufar" oraz wielu plakatów, okładek do wydawnictw książkowych i płytowych oraz scenografii do imprez realizowanych w woj. lubuskim. Specjalista ds. grafiki komputerowej w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Odpowiedzialny za przygotowanie graficzne materiałów promocyjno - informacyjnych Festiwalu.

Julia Gałąszczak

promocja, moderacja, aktualizacja mediów społecznościowych, kontakt z mediami

Młodszy specjalista ds. promocji i informacji. Odpowiedzialna za kontakt z mediami, obsługę medialną stron internetowych i mediów społecznościowych, tworzenie i dystrybucję informacji na potrzeby promocji wydarzenia.

Izabela Suchowacka - Woźniak

nadzór i koordynacja spraw finansowych

Główna Księgowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, kierownik Działu Finansowo-Księgowego. Odpowiedzialna za finansowe rozliczenie wniosku.

Kamila Piotrowska

finanse i umowy dot. wypłaty świadczeń

Główny specjalista ds. księgowych Działu Finansowo-Księgowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialna za rozliczenie wniosku, przygotowanie umów zleceń, wypłacenie świadczeń.

Dorota Gołębska

finanse i umowy dot. świadczeń

Główny specjalista ds. płac Działu Finansowo-Księgowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialna za rozliczenie wniosku, przygotowanie umów zleceń, wypłacenie świadczeń.

Anna Siuda - Zając

administracja i logistyka

Współrealizator wydarzenia "Artyści i dzieci niestandardowo o niepodległości". Pomysłodawca i koordynator programu „Nie - Zwykłe Spotkania” (2017r. i wznawiany), realizator wielu innych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych i oświatowych w ramach działalności Stowarzyszenia Duży Niebieski Dom. Specjalista ds. administracyjnych w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Odpowiedzialny za realizację działań administracyjnych i logistyki.

Bogusław Gruda

logistyka i sprawy techniczne

Pracownik gospodarczy. Odpowiedzialny za realizację działań administracyjnych i logistyki.

Maciej Rościszewski

logistyka i sprawy techniczne

Specjalista ds. utrzymania infrastruktury technicznej. Odpowiedzialny za realizację działań administracyjnych i logistyki.